Anpassad utbildning

En anpassad utbildning för personbil innebär att vi försöker boka in körlektioner efter elevens önskemål. Eleven får lämna förslag på vilka dagar och klockslag som passar denne bäst för övningskörning, samt lämna önskemål om hur många tider per vecka som skall bokas. Detta alternativ passar väldigt bra om man t.ex. går skola i Vilhelmina, har ett jobb med begränsad tillgång till ledighet eller om man vill ta sitt körkort i lugnare tempo.