Riskettan

Från och med 1/4-09 måste man genomföra riskettan för att göra teoriprov eller körprov hos trafikverket.

Riskettan ger kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur det kan undvikas.

Vår risketta är en teorilektion på minst 3 timmar, fika ingår i priset som är 700 kr för "våra elever" och 1000 kr för privatister.

Mer information om riskettan kan du läsa på www.transportstyrelsen.se