Riskettan

Från och med 1/4-09 måste man genomföra riskutbildning del 1 (riskettan) för att få göra kunskapsprov och körprov hos trafikverket.

Riskettan ger kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur det kan undvikas.

Vår riskutbildning är på minst 3 timmar.
Fika ingår i priset som är 800 kr för inskrivna elever och 1 100 kr för privatister.

Kursen bedrivs på svenska, därför bör du ha goda kunskaper i det svenska språket. Du skall kunna styrka din identitet med giltig legitimation. Du skall även delta i diskussioner samt ta ställning i olika värderingsövningar. Obligatorisk närvaro under hela kursens gång.

Vi rapporterar in genomförd utbildning till Transportstyrelsen när målen i kursplanen är uppnådd. Utbildningen är därefter giltig i 5 år.

 

Mer information om riskutbildning del 1 och 2 hittar du på www.transportstyrelsen.se